FUNDACIÓ VIQUI MOLINS

CONTINUARÉ AMB ELS NOSTRES

Els nostres” són les persones sense llar, els joves en situació de desemparament, les dones en situació de vulnerabilitat, els migrants sense papers i els ferits de les perifèries de tota mena.

viqui molins fundacio

“La meva tasca no és la de ser omnipotent i posar remei a les coses, sinó la de compartir pobreses: la meva i la dels amics.

És per això que quan em pregunten per la meva feina amb els pobres sempre dic que jo no faig res d’important. Em limito a estar al seu costat i acompanyar-los.

És veritat que això sovint fa que m’hagi de moure per trobar solucions, però no sempre les aconsegueixo. El que res ni ningú no em pot impedir de fer és escoltar, estimar, comprendre i compadir”

Viqui Molins, El regal de la vida, Barcelona 2013

Fundació benèfica de tipus assistencial

Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya el 3 d'agost 2023 amb el número 3350.
NIF G44778736.

Donatius: Fundació Viqui Molins

IBAN ES54 2100 0835 1302 0133 0867

El per qué de la fundació